• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Signalizacija i Znakovi

Vertikalna saobraćajna i turistička signalizacija i znakovi, table naziva ulica i kućni brojevi

Saobraćajna signalizacija


U ponudi imamo tri vrste saobraćajnih znakova  sortiranih po tehnologiji izrade:

 • Ravni znakovi
 • Znakovi sa aluminijskim obrubom
 • Znakovi sa duplo povijenom ivicom

Materijali koji se koriste u izradi:
 • 3M folije I, II i III klase refleksije
 • Podloga za izradu znakova je od aluminijuma debljine od 1,5 – 3 mm
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

Turistička signalizacija

Turistička signalizacija služi prvenstveno za obilježavanje ili usmjerivanje prema turističkim mjestima ili objektima.

U ponudi imamo sve vrste turističke signalizacije, putokaza, interpretacijskih ploča, kao i uslugu izrade projekata turističke signalizacije. Zahtjevi savremenih tendencija izrade turističke signalizicije nametnuli su podjelu ove kategorije na:

 • Signalizacija za motorizovane turiste
 • Signalizacija za željeznički saobraćaj
 • Pješačka turistička signalizacija
 • Biciklistička signalizacija
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

Table naziva ulica i kućni brojevi

Table kućnih brojeva se izrađuju na 2 načina:

 • apliciranjem folije na lim
 • tehnikom pečenjem boja na limu na visokim temperaturama.

Izrada apliciranjem folija na površinu lima je jeftinija varijanta, a samim tim i najmanje kvalitetna. Garancije na ovakav vid izrade se kreću od 2-3 godine. Međutim, estetski izgled ove table nije zadovoljavajući, zbog nepostojanja tkz. odsjaja, odnosno laminacije na tabli. 

Uzimajući u obzir gore navedeno, obično se pribjegava izradi tabli tehnikom pečenja boja na visokim temperaturama različitih vrsta limova, kako bi se zadovoljio kvalitet sa jedne strane, i estetski izgled sa druge, tehnikama emajliranja i "ojačane" plastifikacije.

Najpoznatija tehnika pečenja boja na limu je emajliranje tabli. Suština tehnike emajliranja je pečenje više slojeva boje na posebnoj vrsti crnog lima temperaturi od cca 850 stepeni, a rezultat svega je visokokvalitetan proizvod čija garancija je preko 20 godina. Tom tehnikom je izrađena većina starih kućnih brojeva i naziva ulica na ovim prostorima.

Razmatrajući gore navedene informacije, a uzimajući u obzir kratak vremenski period za izradu navedenih proizvoda, kao i visoke troškove potrebne za nabavku istih, preduzeće "Polis" doo je, pored emajliranog, u svoju ponudu stavilo i proizvod nastao tehnikom tkz."ojačane" plastifikacije.

Suština je u sledećem: plastifikacija predstavlja tehniku pečenja boja na temperaturi do 200 stepeni. U ovom slučaju, vrši se plastifikacija aluminijumskog lima na temperaturi od 200 stepeni, a zatim se vrši dodatno "ojačanje" plastifikacije, pečenjem dodatnog, bezbojnog sloja boje, čime se dobija dodatna zaštita i poboljšava estetski izgled table (dobija se efekat "odsjaja", a sve u cilju vizuelnog izjednačavanja sa emajliranim proizvodom). Na ovaj način se dobija proizvod čija je garancija 10 godina naviše, a čija je cijena 3-4 puta manja u odnosu na proizvod od emajliranog lima.

09.jpg
10.jpg
11.jpg
©2020 Štamparija Polis. Dizajn: No Limits