• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Usluge oglašavanja

Konstantno proširujemo i unapređujemo mrežu oglasnih površina na izuzetno atraktivnim lokacijama širom Republike Srpske.
Predstavite svoje proizvode ili usluge ciljnoj populaciji ili odabranoj regiji.

Špediterske usluge

U sklopu preduzeća Polis d.o.o. Prijedor posluje i   RJ Špedicija sa kancelarijama u Brezičanima i na GP Gradina gdje pružamo špediterske usluge.

Više o špediterskim uslugama
©2021 Štamparija Polis. Dizajn: No Limits