• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg

Špedicija

U sklopu preduzeća Polis d.o.o. Prijedor posluje i RJ Špedicija sa kancelarijama CI Prijedor u Brezičanima i na GP Gradina gdje pružamo sledeće usluge:
 • prijem i potvrda dispozicije
 • prihvat i obrada carinske dokumentacije
 • tarifiranje robe po carinskoj tarifi
 • izrada kalkulacija za robu
 • osiguranje robe po nalogu komitenta
 • prijavljivanje robe na granici, posredovanje za odobrenja graničnih inspekcijskih službi
 • pribavljanje odobrenja, rješenja, uvjerenja i ostala potrebna dokumentacija od strane nadležnih organa
 • ispostavljanje carinske dokumentacije za carinjenje robe kod redovnog uvoza/izvoza, privremenog uvoza /izvoza, procedura sa ekonomskim učinkom, pojednostavljenim procedurama...
 • prisustvovanje carinskom pregledu robe
 • stavljanje robe pod carinski nadzor - uskladištenje
 • zalaganje carinske garancije
 • angažovanje vlastitih sredstava za plaćanje carine i PDV-a
 • preuzimanje i kontrola carinske dokumentacije nakon carinjenja
 • dostavljanje dokumentacije nakon carinjenja
 • ostale radnje u interesu robe- komitenta, a u nadležnosti poslovanja međunarodnog špeditera
©2020 Štamparija Polis. Dizajn: No Limits